ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

Latest Update 22/09/2019

Payment Method

PayPal

Credit/debit card through PayPal

  • Charges 3.00%

Bank/money transfer

Kasikorn Bank

Kasikorn Bank
Branch: bangkok hospital
Account Name: Achrof Yumyuang
Account Number: 8422066870

Delivery fees

EMS Thailand

Charges (฿) 0.00